Proefles

Opzeggen van het lidmaatschap is tweemaal per jaar mogelijk.

Namelijk vóór 1 januari en vóór 1 juli. dit moet schriftelijk of per 

email worden opgezegd aan het secretariaat.