Bestuur

Ons gebouw

ONA is opgericht in 1971, het gebouw is voor een klein bedrag aangekocht en het schoolgebouw werd verbouwd tot gymzaal.
Er was al een mannenvolleybalgroep actief in het dorpshuis, deze is verder gegaan in het gymgebouw, en bestaat nu nog steeds.  

In 1973 is de kindergym begonnen.

Inmiddels is er veel aan het gebouw verbeterd, er is een mooie vloer in gekomen en in 2007 is het dak en de aanbouw en kleedruimte opgeknapt met een subsidie van de gemeente. Het gebouw wordt verder bijgehouden door het bestuur en de leden, het meeste wordt zelf gedaan. We houden verschillende acties in het jaar, en samen met de contributie houden we hiervan het gebouw in stand. We hebben altijd behoefte aan vrijwilligers, met name bij de acties. We hebben een zomermarkt, speculaasverkoop in december, en soms een extra loterij.   

Momenteel bestaat het dagelijks bestuur uit:

Voorzitter: Kees Pruijn
Secretaris: Gerrie Polman
Penningmeester: Kees Pruijn