Adresgegevens en prijzen


Adres 
van het gymlokaal is: Dorpsstraat 25 in Slijk-Ewijk. (achter Oosterhout)

Het is geen postadres en er is ter plaatse geen telefoon.
U kunt de vereniging ONA bereiken via de bestuursleden.

secretariaat:

Gerrie Polman

onagymvereniging@gmail.com

voorzitter en penningmeester:
Kees Pruijn 06-41496841
keespruijn81@gmail.com

Prijzen:
Kinderen: €120,00 per jaar.

Volwassenen: € 165,00 per jaar.

Opzeggen van het lidmaatschap is tweemaal per jaar mogelijk.

Namelijk vóór 1 januari en vóór 1 juli. dit moet schriftelijk of per email worden opgezegd aan het secretariaat.