Adresgegevens en prijzen


Adres 
van het gymlokaal is: Dorpsstraat 25 Slijk-Ewijk.

Het is geen postadres en er is ter plaatse geen telefoon.
U kunt de vereniging ONA bereiken via de bestuursleden.
secretriaat:

Marja Eeuwes: 06-15440509

email: Marja.eeuwes@gmail.com

voorzitter en penningmeester:

Mjan van der Heijden tel: 0481-481576

Prijzen:
Kinderen: €110,00 per jaar. Volwassenen: € 140,00 per jaar.

U kunt kiezen of u per jaar, of per half jaar wilt betalen.
Als u aan twee groepen van ONA wil meedoen krijgt u voor de tweede groep 25 % korting.